Rekrutacje

Wizerunek firmy w procesie rekrutacji

Większość z osób prowadzących swój biznes, prędzej czy później stanie przed wyzwaniem zatrudnienia pracownika. Zatrudnienia swojego pierwszego pracownika, lub kolejnego z powodu rozwoju firmy i potrzeby zwiększenia zatrudnienia, albo konieczności zwolnienia kogoś i zastąpienia go inną osobą. Kiedy już przychodzi ten moment zadajemy sobie pytanie, kto to ma być, w jaki sposób go pozyskać i zatrzymać w firmie. Rynek pracy, w którym dziś jesteśmy obecni wymaga od nas tego, abyśmy odpowiedzieli na jeszcze jedno bardzo ważne pytanie – dlaczego właśnie u nas ktoś miałby chcieć pracować?

Nadrzędnym celem procesu rekrutacji jest wybór najbardziej dopasowanego kandydata do naszej firmy. Nie zapominajmy jednak, że osoba z którą rozmawiamy, to nie tylko kandydat. Spotykamy się z osobami bardzo opiniotwórczymi, które są z podobnych firm, z branży, lub z firm aktualnych lub potencjalnych klientów itp. Nasz rozmówca może stać się naszym pracownikiem, a ten który się nim nie stanie, może będzie w przyszłości naszym potencjalnym klientem….
Spotkania rekrutacyjne dobrze poprowadzone będą dodatkowym działaniem marketingowym i PR. Złe potraktowanie kandydata, lub nieprofesjonalne prowadzenie spotkania może przynieść dużo strat. Dzisiaj wystarczy, że kandydat podzieli się swoją opinią po spotkaniu na często odwiedzanym forum, portalu i taka informacja będzie generować straty dla firmy przez długi okres.
Dlatego zachęcamy do stosowania dobrych praktyk, które spowodują, że kandydaci będą chcieli w naszej firmie pracować, wyjdą z rozmowy zadowoleni, nawet wówczas jeśli nie będzie to kandydat spełniający oczekiwań.

W jaki sposób to osiągnąć?

Przede wszystkim traktować KAŻDEGO kandydata jak najlepszego klienta, rozmawiać z nim w sposób partnerski, z szacunkiem, uczciwie, życzliwie, kierując się jasnymi zasadami.
Jak przeprowadzić skutecznie proces rekrutacyjny, wybrać odpowiedniego kandydata, i doprowadzić do tego, aby mówiono dobrze o Twojej firmie?

Przygotowanie do spotkań rekrutacyjnych

1. Zastanówmy się dokładnie ile potrzebujesz czasu na spotkanie z kandydatem. Rozmowa musi być wyczerpująca, tak aby pozwoliła wyjaśnić kluczowe kwestie pracy dla obu stron. Kandydat musi mieć możliwość dowiedzenia się więcej o firmie, stanowisku pracy, warunkach zatrudnienia, itp.
2. Zadbajmy o odpowiednie miejsce na spotkanie rekrutacyjne. Powinno to być miejsce, w którym zarówno prowadzący rozmowę jak i kandydat będą się czuli swobodnie.
3. Umawiając spotkanie, pamiętajmy o przekazaniu kandydatowi niezbędnych informacji:

Miejsce, w którym odbędzie się spotkanie,
Kto będzie uczestniczył w spotkaniu,
Co ma ze sobą zabrać, jeśli coś jest potrzebne poza CV
Ile czasu kandydat powinien sobie zaplanować na rozmowę.

UWAGA!
Trzymajmy się tych ustaleń.
Nie zmieniajmy z byle powodu terminu spotkań.
Nie wysyłajmy w zastępstwie kogoś nieprzygotowanego.
Lepiej odwołać spotkanie osobiście kontaktując się z kandydatem i przeprosić.

4. Warto przygotować sobie obszary do rozmowy z każdym kandydatem i obszary konieczne do wyjaśnienia. Powinny to być informacje pozwalające na:

  • przedstawienie firmy
  • wskazanie celu stanowiska i jego umiejscowienia w strukturze,
  • poinformowanie o oczekiwaniach wobec nowego pracownika, zakresu obowiązków, warunków współpracy, narzędzi pracy, systemu wynagrodzenia i oczekiwań finansowych, oczekiwanej dostępności kandydata,
  • przekazanie informacji do kiedy damy odpowiedź kandydatom na TAK i NIE. Dajmy tyle czasu, aby móc wybrać kandydata, spotkać się z nim ponownie, przedstawić mu propozycję pracy, aby mógł przemyśleć propozycję, podjąć decyzję i podpisać umowę. Dopiero po tym okresie powinniśmy informować resztę kandydatów na NIE. Rozsądnym czasem jest okres 2 tygodni. Dotrzymajmy tego terminu i tej obietnicy. Jak się uda szybciej poinformować – zróbmy to. Kandydat woli wiedzieć, że odpadł niż łudzić się, że otrzyma jednak możliwość zatrudnienia. Brak odpowiedzi po rekrutacji jest bardzo źle odbierane przez kandydatów.

5. Uprzedź pracowników, że będą przychodzić kandydaci, gdzie będą czekać, itp.. Kandydaci lubią przyjść wcześniej zobaczyć jak się w tej firmie pracuje, jak pracownicy się do siebie odnoszą się, jaka jest atmosfera, po prostu czy chcą tutaj pracować. Czasem selekcja dokonywana jest przez kandydata przed spotkaniem. Kandydaci często podpytują pracowników o firmę i atmosferę pracy.

6. Miło jest poczęstować kandydata kawą, herbatą, wodą, może nawet ciasteczkami. To zawsze wprowadza dobrą atmosferę do rozmów. Chcemy poznać jaki kandydat jest na co dzień, więc tak prowadźmy rozmowę, aby się rozluźnił, poczuł swobodnie i pewnie. Wtedy poznamy go takiego jakim jest. Pamiętajmy, że kandydat jest naszym partnerem w rozmowie i tak musi być traktowany. Dobrze obsłużony kandydat, będzie dobrze mówił o firmie i nawet jeśli nie podejmiemy z nim współpracy, w przyszłości może stać się naszym dobrym klientem.

Podpis
Kamila Wrocińska
Prezes Zarządu firmy Milado Centrum Rozwoju Personalnego Sp. z o. o.. Konsultant biznesowy, Rekruter, Trener sprzedaży.
Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem sprzedażą. W swojej karierze zawodowej pełniła również funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Jakości.

Na co dzień wspiera Klientów swojej firmy w obszarze procesów rekrutacji pracowników, szkoleń oraz doradztwa biznesowego. Prowadzi audyty procesów występujących wewnątrz firmy, tworzy strategie sprzedaży, budowania zespołów sprzedażowych ich motywowania oraz planowania rozwoju. Jest członkiem klubu mówców i liderów Toastmasters Poznań. Członkiem Business Lady Club oraz Klubu „Marka jest Kobietą”.