Aktualności

Transfer Kompetencji

Milado w Programie Mentorskim „Transfer Kompetencji” na UAM w Poznaniu. Program ten skierowany jest zarówno do pracowników i przedsiębiorców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak i do studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy wiążą swoją przyszłość i karierę zawodową z wybranym obszarem wiedzy i kompetencji.

Program Mentorski polega na wzajemnym, aktywnym procesie uczenia się pomiędzy Mentorem a Mentorowanym. Uczestnikami projektu są 2 grupy: Mentorowani (studenci, doktoranci, absolwenci) oraz Mentorzy (pracownicy i przedsiębiorcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym).
Efektem tego projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, świadomego kreowania swojej ścieżki kariery, podejmowania inicjatywy oraz działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Celem mentora jest być wsparciem w wyznaczaniu i realizacji celów mentorowanego, dzieląc się zdobytym do tej pory doświadczeniem. Mentor wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i płynącą z nich intuicję, by wspierać proces poszukiwań i refleksji mentorowanego, wykorzystując różnorodne techniki. Techniki te często prowadzą do zobaczenia swojej sytuacji czy problemu z zupełnie innej perspektywy. Tworząc nową perspektywę, otwierają się tym samym nowe możliwości działania i rozwoju.

Mentor jest osobą otwartą, godną zaufania, będącą wzorem do naśladowania. Charakteryzuje się empatią i wysokimi kompetencjami interpersonalnymi.

Mentorem z ramienia firmy Milado będzie Pan Adrian Wrociński. Sam projekt realizowany jest w okresie od listopada 2013 roku do maja 2014 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na temat projektu:

http://transferkompetencji.amu.edu.pl/

https://www.facebook.com/transferkompetencji/