Aktualności

Proces obsługi szkoleń

Jak przygotowujemy szkolenie?

Nasze szkolenia gwarantują sukces, ponieważ na każdym etapie przygotowania szkolenia dokładamy starań, aby w pełni zaspokoić potrzeby Państwa firmy.

Analiza potrzeb szkoleniowych

Zanim zamówią Państwo szkolenie, wspólnie z Państwem dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych. Na tej podstawie wspólnie ustalamy tematykę, zakres i formę szkolenia. Na tym etapie ustalamy, czy przygotować szkolenie dedykowane tylko dla Państwa, czy Państwa potrzeby zaspokoi jedno ze szkoleń otwartych.

Dla kogo szkolenie otwarte?

Jeśli chcą Państwo przeszkolić małą liczbę pracowników (1-4 osób), a temat i termin szkolenia jest dla Państwa odpowiedni, to szkolenie otwarte w pełni zaspokoi Państwa potrzeby. Szczególnie warto wysłać na takie szkolenie pracowników, którzy wcześniej nie szkolili się z danego tematu. Dodatkową wartością szkoleń otwartych jest możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych firm.

Dla kogo szkolenie zamknięte?

Jeśli chcą Państwo przeszkolić cały zespół pracowników w jednym czasie i miejscu, to jest to tylko możliwe poprzez przygotowanie szkolenia zamkniętego. Tworząc program dedykowanego szkolenia dla Państwa firmy szczegółowo badamy potrzeby, problemy, uwzględniając specyfikę firmy. Sposób prowadzenia szkolenia jest dostosowany do grupy i celu, jaki mamy osiągnąć poprzez szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń wewnątrz zespołu i rozwiązywania problemów. Szkolenie na zamówienie jest tańszym rozwiązaniem niż wysłanie tej samej grupy pracowników na szkolenie otwarte.

Przygotowanie szkolenia

Do tematu, potrzeb i oczekiwań grupy oraz rodzaju problemów do rozwiązania wybierany jest trener. Trener znając potrzeby klienta, w sposób indywidualny przygotowuje materiały oraz ćwiczenia, które zostaną przeprowadzone na szkoleniu.

Przeprowadzenie szkolenia

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów w formie warsztatowej. Każdy pracownik ma możliwość aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, wymiany doświadczeń, dzielenia się problemami i weryfikacji tego, nad czym musi jeszcze popracować, co zmienić, a co robi dobrze i musi wzmocnić w swojej pracy.
Podczas szkolenia wykorzystywane są narzędzia tj. kamera, flipchart, dyktafon, TV.

Raport i ocena szkolenia

Po każdym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankietę satysfakcji z odbytego szkolenia. Po szkoleniu wspólnie z trenerem przygotowujemy raport ze szkolenia, który zawiera podsumowanie tego, co zostało zrealizowane podczas szkolenia, ocenę aktywności i postępów grupy oraz wyniki ankiet satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia. Raport zawiera również wnioski na przyszłość wraz ze wskazaniem obszarów do dalszego doskonalenia umiejętności uczestników.