Aktualności

Jak napisać list motywacyjny?

Dobrze napisany list motywacyjny powinien przekonać pracodawcę do zatrudnienia kandydata. List motywacyjny jest formą odpowiedzi na ogłoszenie pracodawcy. W treści listu należy pokazać przyszłemu pracodawcy, dlaczego chcemy u niego pracować oraz dlaczego warto postawić właśnie na nas. Aby to osiągnąć list motywacyjny powinien zawierać następujące informacje w podanej kolejności:

 1. Dane personalne: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.
 2. Data i miejsce napisania listu.
 3. Adresat: nazwa firmy, osoba zajmująca konkretne stanowisko (najczęściej kierownicze).
 4. Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie, Szanowna Pani lub Szanowni Państwo.
 5. Powołanie się na źródło informacji o wolnym stanowisku: W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w…, Dowiedziałem się z…., Dowiedziałem się od…
 6. Umotywowanie własnej kandydatury: Co cię skłoniło do tego, że to właśnie ty zgłaszasz się do firmy? Dlaczego właśnie ty jesteś zainteresowany tą pracą? Jestem zainteresowana pracą na stanowisku X, gdyż…, Praca w tego rodzaju firmie umożliwi mi…, Chciałbym…., Spełniam wymienione w ogłoszeniu wymagania i z tego względu jestem zainteresowany Państwa ofertą. Aktualnie kończę studia i dlatego….
 7. Napisz o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w odniesieniu do stanowiska, o które się starasz. Opisz swoje dobre strony oraz zalety osobiste, przedstaw własne osiągnięcia: Od … roku pracowałem w…, Do moich obowiązków należało… , W ostatnim okresie zajmowałem się…, Pracowałem nad…, Prowadziłem…, Zainicjowałem…, Posiadam…, Organizowałem…, Miałem także możliwość prowadzenia…, Mogę się także poszczycić osiągnięciami w…, W trakcie przebiegu kariery zawodowej ściśle współpracowałem z… Pamiętaj o tym, żeby skupić się na tym co będzie najbardziej interesowało przyszłego pracodawcę.
 8. Przedstaw własne zalety i cechy osobowościowe: Jestem osobą… Charakteryzuje mnie…, Posiadam zdolności…, Cechuje mnie…, Nie obawiam się…, Posiadam predyspozycje kwalifikujące mnie do pracy na…, Potrafię pracować… Podobnie jak w przypadku doświadczenia pamiętaj, żeby skupić się na tym co będzie najbardziej interesowało przyszłego pracodawcę.
 9. Zakończ list i zapewnij o swojej przydatności na ubiegającym się stanowisku: Uważam, że moje doświadczenie zawodowe mógłbym wykorzystać pracując w Państwa firmie…, Myślę, że wiedza zdobyta w trakcie studiów i moje doświadczenie mogą być przydatne w Państwa firmie…, Jestem przekonany, że takie cechy jak…w pełni pozwolą mi sprostać Państwa oczekiwaniom. Wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie, jak i kwalifikacje odpowiadają Państwa oczekiwaniom.
 10. Potwierdź gotowość do kontaktu i zgłoszenia się na rozmowę: Będę wdzięczny za umożliwienie mi przedstawienia swojej kandydatury w trakcie bezpośredniej rozmowy. Chętnie spotkam się w wyznaczonym przez Państwa terminie w celu uzupełnienia informacji podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 11. Zwrot grzecznościowy: Z poważaniem lub wyrazami szacunku.
 12. Podpis