Aktualności

Jak napisać dobre CV?

Życiorys (z łac. curriculum vitae) jest jedną z pierwszych informacji o Tobie, która powinna jak najlepiej zaprezentować Twoją osobę. Sposób, w jaki zaprezentujesz siebie wpłynie na ocenę Twojej osoby oraz na decyzję, czy w odpowiedzi na wysłane przez ciebie CV pracodawca właśnie Ciebie zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną. Ważne, abyś zainteresował pracodawcę tym, jakie posiadasz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zwróć uwagę na prawidłowy układ, szatę graficzną i estetykę sporządzanego dokumentu.

Tradycyjnie uważa się, że dobre CV powinno być zwięzłe i krótkie, ale powinno zawierać wszystkie informacje ważne dla Ciebie i przyszłego pracodawcy. Nie przejmuj się tym, że Twoje CV nie mieści się na jednej stronie, napisz tyle, ile jest konieczne.

Szczególnie musisz uwzględniać swoje:

  • Dane personalne – imię i nazwisko, adres i telefon, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej.
  • Wykształcenie – wpisz je w odwróconej kolejności, zaczynając od tego, co jest obecnie (z pominięciem szkoły podstawowej): nazwy szkół, do których uczęszczałeś/aś, w jakim okresie (data rozpoczęcia i zakończenia nauki) oraz jakie uzyskałeś/aś wyniki w nauce.
  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe – kwalifikacje i rozwój kariery przedstaw również w odwróconym porządku chronologicznym, wpisz nazwę i adres każdego dotychczasowego pracodawcy, zajmowane stanowiska, zakres swoich obowiązków i zadań wykonywanych na poszczególnym stanowisku, czas trwania pracy, ewentualne przerwy w zatrudnieniu. Jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego (np.jesteś studentem) wymień odbyte praktyki i staże zawodowe.
  • Dodatkowe kwalifikacje – odbyte kursy i szkolenia, zdobyte certyfikaty, poziom znajomości języków obcych, umiejętność obsługi komputera, posiadanie prawo jazdy, inne umiejętności interpersonalne, które posiadasz.
    Zainteresowania pozazawodowe – zajęcia, które lubisz i którym poświęcasz czas wolny. Napisz o tym co rzeczywiście zajmuje ważne miejsce w Twoim życiu, czym się pasjonujesz.
  • Referencje i kontakt do osób, które je wystawią.

Pamiętaj również o:

  • Klauzuli RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  • Podpisie

…i Twoje CV jest już gotowe!