Jak napisać dobre CV?

Życiorys (z łac. curriculum vitae) jest jedną z pierwszych informacji o Tobie, która powinna jak najlepiej zaprezentować Twoją osobę. Sposób, w jaki zaprezentujesz siebie wpłynie na ocenę Twojej osoby oraz na decyzję, czy w odpowiedzi na wysłane przez ciebie CV pracodawca właśnie Ciebie zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną. Ważne, abyś zainteresował pracodawcę tym, jakie posiadasz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zwróć uwagę na prawidłowy układ, szatę graficzną i estetykę sporządzanego dokumentu.

Tradycyjnie uważa się, że dobre CV powinno być zwięzłe i krótkie, ale powinno zawierać wszystkie informacje ważne dla Ciebie i przyszłego pracodawcy. Nie przejmuj się tym, że Twoje CV nie mieści się na jednej stronie, napisz tyle, ile jest konieczne.
Szczególnie musisz uwzględniać swoje:

  • Dane personalne - imię i nazwisko, adres i telefon, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej.
  • Wykształcenie - wpisz je w odwróconej kolejności, zaczynając od tego, co jest obecnie (z pominięciem szkoły podstawowej): nazwy szkół, do których uczęszczałeś/aś, w jakim okresie (data rozpoczęcia i zakończenia nauki) oraz jakie uzyskałeś/aś wyniki w nauce.
  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe - kwalifikacje i rozwój kariery przedstaw również w odwróconym porządku chronologicznym, wpisz nazwę i adres każdego dotychczasowego pracodawcy, zajmowane stanowiska, zakres swoich obowiązków i zadań wykonywanych na poszczególnym stanowisku, czas trwania pracy, ewentualne przerwy w zatrudnieniu. Jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego (np.jesteś studentem) wymień odbyte praktyki i staże zawodowe.
  • Dodatkowe kwalifikacje - odbyte kursy i szkolenia, zdobyte certyfikaty, poziom znajomości języków obcych, umiejętność obsługi komputera, posiadanie prawo jazdy, inne umiejętności interpersonalne, które posiadasz.
  • Zainteresowania pozazawodowe - zajęcia, które lubisz i którym poświęcasz czas wolny. Napisz o tym co rzeczywiście zajmuje ważne miejsce w Twoim życiu, czym się pasjonujesz.
  • Referencje i kontakt do osób, które je wystawią.

Pamiętaj również o:

  • Oświadczeniu, że informacje zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  • Podpisie

...i Twoje CV jest już gotowe!Newsletter Milado

:

Nasz newsletter obsługujemy za pomocą platformy FrashMail. Po zapisaniu się na naszą listę mailingową otrzymasz wszystkie informacje dotyczące zarządzania swoim adresem e-mail. Dokładamy wszelkich starań, aby na Twój adres docierały tylko wartościowe treści.

Milado