Aktualności

Warsztaty z Doradztwa Zawodowego

Warsztaty z Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Na zaproszenie koła naukowego HaeR działającego w ramach Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, spotkaliśmy się 22.04.2013 r. ze studentami w ramach warsztatów z doradztwa zawodowego.

Na początku spotkania, Adrian Wrociński przeprowadził prezentację dotyczącą doradztwa zawodowego. Dotyczyła ona m.in sposobu planowania kariery zawodowej. Po prezentacji przeprowadziliśmy indywidualne spotkania z grupą dziesięciu studentów. Rozmowy prowadziła Joanna Szmyt i Adrian Wrociński z firmy Milado. Dotyczyły one planów zawodowych, zastanawialiśmy się, jakiej pracy szukać i w jaki sposób to robić, jak przygotować dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji – CV oraz list motywacyjny. Poruszyliśmy także temat predyspozycji zawodowych. Rozmowy były owocne, niekiedy trwały dłużej od założonego planu.

Kolejne spotkanie ze studentami UEP już w nowym roku akademickim.

Zobacz także