Aktualności

Konsultacje programowe

Nasza firma została wybrana do konsultacji w sprawie programu specjalizacji „psychologia pracy i organizacji” prowadzonego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Poznaniu. 31.07.2013 r. odbyło się w naszej firmie spotkanie z przedstawicielem szkoły.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wzrost potencjału WSNHiD oraz SWPS poprzez wdrożenie modeli zarządzania jakością i programu rozwoju kadry kierowniczej”. Spotkanie miało na celu dostosowywanie programu studiów do wymagań oraz potrzeb rynku pracy. Podczas konsultacji rozmawialiśmy o oczekiwaniach pracodawców wobec nowo zatrudnianych osób, umiejętnościach jakie powinny posiadać absolwenci, a których najczęściej im brakuje. Spotkanie było bardzo owocne.

W związku z tym, prawdopodobnie będziemy kontynuować współpracę z uczelnią SWPS, otrzymaliśmy propozycję poprowadzenia warsztatów praktycznych związanych z doradztwem zawodowym oraz usługami rekrutacyjnymi „od kuchni” ze studentami, w IV kwartale tego roku.

Zobacz także