Konsultacje programowe

Nasza firma została wybrana do konsultacji w sprawie programu specjalizacji „psychologia pracy i organizacji” prowadzonego przez Szkołę...