Aktualności

Agencja pracy – aspekty prawne

Agencja pracy – wszystko co powinieneś wiedzieć – cz.2

W zeszłotygodniowym artykule przedstawiliśmy informacje odnośnie sposobu funkcjonowania agencji pracy. Dzisiaj skupimy się na aspektach prawnych, związanych z ich działalnością.

Podstawową zasadą poprzedzającą nawiązanie kontaktu z firmą pośrednictwa pracy powinno być sprawdzenie, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem, czyli czy jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Jeśli chcesz sprawdzić, czy agencja z którą masz do czynienia, działa legalnie, możesz skontaktować się w tej sprawie z Wojewódzkim Urzędem Pracy lub odwiedzić jego stronę internetową – znajdziesz na niej aktualny rejestr agencji posiadających wymagane certyfikaty.

Pamiętaj, że będąc kandydatem i korzystając z usług agencji, nie płacisz za udział w procesie rekrutacyjnym. Agencja pobiera wynagrodzenie od pracodawcy, który zlecił rekrutację, a więc każda próba obciążenia płatnościami pracownika jest złamaniem prawa. Ważne dla poszukujących pracy jest również to, że agencja zatrudnienia nie może dyskryminować kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową. Poza tym agencje personalne nie przedstawiają ofert pracy nielegalnych, gdzie wynagrodzenie, lub jego część jest płacona poza obiegiem podatkowym, czyli na tzw. „czarno”. Wszystko to razem przemawia za poszukiwaniem pracy przez agencje zatrudnienia i korzystania z ich usług. Legalnie działające agencje gwarantują bezpieczeństwo szukania pracy, pomagają w kontaktach z interesującymi pracodawcami i nie dyskryminują kandydatów.