Rekrutacje

Znajdziemy Państwu szybko, dobrych pracowników

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

Wysoka skuteczność działania

Angażujemy się i dokładamy maksimum starań, aby polecani przez nas kandydaci byli jak najlepiej dopasowanymi kandydatami do firm naszych Klientów. Nasze indywidualne podejście do każdego zlecenia, głęboka analiza potrzeb, stanowiska, struktury firmy i oczekiwań wobec kandydatów przynosi odpowiedni skutek.
W 2015 roku mieliśmy 8 3 % s k u t e c z n o ś c i z a t r u d n i e n i a*, czyli 83% rekrutacji zakończonych zatrudnieniem pracownika.

Mamy duże doświadczenie w realizacji rekrutacji – zrealizowaliśmy z powodzeniem prawie t y s i ą c projektów rekrutacyjnych dla różnych branży i stanowisk w całej Polsce.

Gwarancja wysokiej jakości

Nasi klienci są zadowoleni z pracy poleconych przez nas pracowników. W 2014 roku 9 7 %* pracowników przez nas poleconych pozytywnie przeszło okres próbny i pracuje z powodzeniem n a s t a ł e.
Każdy klient naszej firmy otrzymuje g w a r a n c j ę na wykonaną usługę. Jeśli pracownik nie spełni Państwa oczekiwań lub sam odejdzie z pracy, poszukamy na jego miejsce kolejnych kandydatów. Długość takiej gwarancji jest ustalona w sposób elastyczny tak, aby Państwo mogli swobodnie sprawdzić, czy zatrudniony pracownik spełnia Państwa oczekiwania.

Działamy szybko i dyskretnie

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba zatrudnienia pracownika często jest pilna. Obecnie realizujemy cały proces rekrutacji średnio w 1 6 d n i*.
P e ł n a d y s k r e c j a – wszelkie informacje dotyczące oferty pracy, firmy Klienta, ale także potencjalnych kandydatów pozostają między zaangażowanymi stronami.

Zapewniamy pełen komfort i wygodę

Spotykają się Państwo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania i najbardziej dopasowanymi do Państwa firmy. Przedstawimy tylu kandydatów, aby mogli Państwo swobodnie dokonać wyboru najlepszego kandydata.
Umawiamy kandydatów w imieniu klienta na spotkania, rezerwujemy sale na spotkania lub użyczamy swojej sali na rozmowy

Nie ma żadnych haczyków i „drobnym pismem”!

Nie ponoszą Państwo ż a d n y c h dodatkowych kosztów związanych z procesem rekrutacji (m.in. koszt ogłoszeń ponosi firma Milado).

Stawiamy na jakość

Jesteśmy pierwszą firmą z branży HR, która otrzymała Certyfikat Wielkopolska Jakość.

* – dane na 2015.12 r.