Znajdziemy Państwu szybko, dobrych pracowników

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

Wysoka skuteczność działania

  • Angażujemy się i dokładamy maksimum starań, aby polecani przez nas kandydaci byli jak najlepiej dopasowanymi kandydatami do firm naszych Klientów. Nasze indywidualne podejście do każdego zlecenia, głęboka analiza potrzeb, stanowiska, struktury firmy i oczekiwań wobec kandydatów przynosi odpowiedni skutek. 
  • W 2015 roku mieliśmy  8 3 %  s k u t e c z n o ś c i  z a t r u d n i e n i a*, czyli 83% rekrutacji zakończonych zatrudnieniem pracownika.
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji rekrutacji - zrealizowaliśmy z powodzeniem prawie  t y s i ą c projektów rekrutacyjnych dla różnych branży i stanowisk w całej Polsce.

Gwarancja wysokiej jakości

  • Nasi klienci są zadowoleni z pracy poleconych przez nas pracowników. W 2014 roku  9 7 %* pracowników przez nas poleconych pozytywnie przeszło okres próbny i pracuje z powodzeniem  n a  s t a ł e.
  • Każdy klient naszej firmy otrzymuje  g w a r a n c j ę  na wykonaną usługę. Jeśli pracownik nie spełni Państwa oczekiwań lub sam odejdzie z pracy, poszukamy na jego miejsce kolejnych kandydatów. Długość takiej gwarancji jest ustalona w sposób elastyczny tak, aby Państwo mogli swobodnie sprawdzić, czy zatrudniony pracownik spełnia Państwa oczekiwania.

Działamy szybko i dyskretnie

  • Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba zatrudnienia pracownika często jest pilna. Obecnie realizujemy cały proces rekrutacji średnio  w  1 6  d n i*.
  • P e ł n a  d y s k r e c j a  - wszelkie informacje dotyczące oferty pracy, firmy Klienta, ale także potencjalnych kandydatów pozostają między zaangażowanymi stronami.

Zapewniamy pełen komfort i wygodę

  • Spotykają się Państwo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania i najbardziej dopasowanymi do Państwa firmy. Przedstawimy tylu kandydatów, aby mogli Państwo swobodnie dokonać wyboru najlepszego kandydata.
  • Umawiamy kandydatów w imieniu klienta na spotkania, rezerwujemy sale na spotkania lub użyczamy swojej sali na rozmowy

Nie ma żadnych haczyków i "drobnym pismem"!

  • Nie ponoszą Państwo  ż a d n y c h  dodatkowych kosztów związanych z procesem rekrutacji (m.in. koszt ogłoszeń ponosi firma Milado).

Stawiamy na jakość

* - dane na 2015.12 r.Newsletter Milado

:

Nasz newsletter obsługujemy za pomocą platformy FrashMail. Po zapisaniu się na naszą listę mailingową otrzymasz wszystkie informacje dotyczące zarządzania swoim adresem e-mail. Dokładamy wszelkich starań, aby na Twój adres docierały tylko wartościowe treści.

Milado