Szkolenia zamknięte

Jeśli chcą Państwo przeszkolić cały zespół pracowników w jednym czasie i miejscu, jest to możliwe tylko poprzez przygotowanie szkolenia zamkniętego. Tworząc program dedykowanego szkolenia dla Państwa firmy szczegółowo badamy potrzeby, problemy, uwzględniając specyfikę firmy. Sposób prowadzenia szkolenia jest dostosowany do grupy i celu, jaki mamy osiągnąć poprzez szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń wewnątrz zespołu i rozwiązywania problemów. Szkolenie „szyte na miarę” jest tańszym rozwiązaniem niż wysłanie tej samej grupy pracowników na szkolenie otwarte.

Szkolenia handlowe

W dobie dużej konkurencji kluczową rolę odgrywa nie to, co sprzedajemy, ale w jaki sposób. Dlatego też tak istotną rolą jest profesjonalna obsługa klienta oraz umiejętności handlowe osób zajmujących się sprzedażą. W grupie szkoleń znajdą Państwo tematy szkoleń, których programy dadzą narzędzia do tego, aby osiągnąć sukces w sprzedaży, skutecznie negocjować i nie poddać się konkurencji.

Przykładowe tematy szkoleń handlowych

 • Jak zostać profesjonalnym sprzedawcą?
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Podstawy negocjacji biznesowych
 • Negocjacje dla zaawansowanych
 • Zaawansowane techniki sprzedaży
 • Kierowanie zespołem sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon – telemarketing
 • Merchandising w praktyce
 • Skuteczna windykacja należności
 • Skuteczna obsługa „trudnego” klienta?
 • NLP w biznesie
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Szkolenia menedżerskie

Jeśli w firmie dzieje się źle, to często mawiamy, że „ryba psuje się od głowy”. Dlatego tak istotnym aspektem jest umiejętne zarządzanie firmą, działem, zespołem ludzi. To od umiejętności menedżerskich zależy, czy zespół będzie pracował efektywnie. Ten dział szkoleń dedykowany jest osobom, które zarządzają ludźmi na każdym szczeblu, od niskiego, aż do najwyższej kadry menedżerskiej. Znajdą tu Państwo tematy związane z profesjonalnym zarządzaniem ludźmi, jak być skutecznym liderem, jak planować pracę oraz motywować pracowników.

Przykładowe tematy szkoleń menedżerskich

 • Zarządzanie w małym i dużym biznesie
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Zarządzanie zespołem
 • Kierowanie zespołem sprzedażowym
 • Planowanie pracy i delegowanie zadań
 • Motywowanie pracowników
 • Etykieta w biznesie
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Szkolenia umiejętności osobistych

Każdy człowiek dąży do rozwoju swoich umiejętności osobistych. Dzięki temu będzie lepiej funkcjonował w grupie, lepiej radził sobie ze stresem, lepiej pracował, będzie miał więcej czasu. Po prostu będzie szczęśliwszy. W tym dziale znajdą Państwo tematy związane z doskonaleniem umiejętności interpersonalnych, z zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem.

Przykładowe tematy szkoleń umiejętności osobistych

 • Asertywność w pracy i w życiu osobistym
 • Sztuka komunikowania się w organizacji
 • Umiejętności interpersonalne w biznesie
 • Zarządzanie czasem
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Szkolenia HR

Aby odnieść sukces potrzebni są ludzie. Ważnym aspektem jest skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Ten dział dedykowany jest osobom, które podejmują decyzję o zatrudnianiu oraz zarządzają pracownikami w Państwa firmie. Znajdą Państwo w tym dziale tematy związane z planowaniem zatrudnienia, selekcją i rekrutacją pracowników, przygotowywaniem systemów motywacyjnych oraz ocenianiem pracowników.

Przykładowe tematy szkoleń z zakresu HR

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Budowanie strategii personalnej
 • Ocena pracowników motywacją do lepszej pracy
 • Jak zbudować skuteczny system motywacyjny?
 • Drzwi do liderowania otwierają się od środka – warsztaty dla zarządzających zasobami ludzkimi
 • Jak podnosić efektywność pracy?
 • Zarządzanie szkoleniami w firmie

Powyżej wymienione zostały tylko przykładowe tematy szkoleń i warsztatów. Jeśli są Państwo zainteresowani innymi tematami lub rozbudową pozostałych, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza, a wspólnie z Państwem dobierzemy odpowiedni zestaw tematów, który zaspokoi potrzeby szkoleniowe Państwa firmy.