Doradztwo strategiczne

Doradzamy strategicznie naszym klientom w sprawach kluczowych dla firmy. Pomagamy w określaniu:

  • wizji i misji firmy,
  • określaniu wartości firmy,
  • strategii, w tym strategii personalnej,
  • określaniu celów strategicznych,
  • tworzeniu struktury firmy,
  • budowaniu systemów HR,
  • budowaniu planów strategicznych firmy.

Sposób realizacji usług jest określany w sposób zindywidualizowany, według konkretnych potrzeb klienta.