Audyty personalne

Problemy związane z pracownikami często są bardzo złożone i skomplikowane. W takich sytuacjach dokonanie rzetelnej oceny sytuacji wymaga przeprowadzenia audytu personalnego w firmie.
Audyt personalny polega na badaniu:

  • diagnozy klimatu panującego w organizacji, który zostaje określony na podstawie rozmowy z psychologiem – doradcą personalnym, wywiadu standaryzowanego i testu psychologicznego określającego.
  • diagnozy cech osobowościowych i temperamentalnych każdego z pracowników, ich umiejętności interpersonalnych, możliwości i deficytów; (ewentualnie na życzenie także potencjału intelektualnego). Badanie prowadzone przez psychologa, przy pomocy profesjonalnych narzędzi – testów psychologicznych, rozmowy i obserwacji.
  • symulacji problemowej i obserwacji pracy w grupie (z ang. assessment centre) - jest to obserwacja funkcjonowania pracowników w zespołach zadaniowych metodą treningową. Analiza pracy grupy jako struktury w organizacji; obserwacja procesu wypracowywania rozwiązań grupowych. Pracę grupy obserwują sędziowie kompetentni przy użyciu arkusza obserwacji.

Newsletter Milado

:

Nasz newsletter obsługujemy za pomocą platformy FrashMail. Po zapisaniu się na naszą listę mailingową otrzymasz wszystkie informacje dotyczące zarządzania swoim adresem e-mail. Dokładamy wszelkich starań, aby na Twój adres docierały tylko wartościowe treści.

Milado